Сравнителен анализ между идеите на Фукуяма и Хънтингтън


Сравнителен анализ на идеите на Франсис Фукуяма ("Краят на историята") и Самюъл Хънтингтън ("Сблъсъкът на цивилизациите")...
 

Сравнение на макроикономическото представяне на България и Румъния


Сравнителен анализ на макроикономическото състояние на България и Румъния за периода 2007-2008г., базиран на Евростат, данни от националната статистика относно общото състояние на икономиките на страните, БВП...
 

Европейски бизнес


Лекции свързани, с европейския съюз, бизнеса история...
 

Ролята на международните и европейските институции за решаване и предотвратяване на конфликти


В курсовата работа са посочени каква роля играят международните организации (ООН, ОССЕ, ЕС) за разрешаване и предотвратяване на международни конфликти, в следствие неспазване и неосигуряване правата на човека, расизъм, проблеми с малцинствата и др...
 

Членство на Българя в ЕС


Членство на България в ЕС и последиците от него за страната ни...
 

Дейност на ЕС


Европейският съюз се създава, чрез няколко юридически договора като първоначално се изграждат трите икономически общности: - 1952г –Европейската общност за въглища и стомана; - 1958г. – Римските договори за Европейската...
 

Българската политика в областта на сигурността и сътрудничеството в Черноморския регион


Международната система непрекъснато се променя. Потенциалът на българската външна политика е такъв, че тя не може да оказва решаващо въздействие върху процесите в света...
 

Намаляване на нормата на безработица


Тясно свързана с естествената норма на безработицата е концепцията за пълната заетост. Тя приема, че когато безработицата се намира на своето естествено равнище, тогава заетостта е най - пълна...
 

Нови теории за международната търговия


Новите теории за международната търговия изясняват значението й при условията на несъвършена, монополна, както и глобална конкуренция...
 

Историческа еволюция на системите на международни отношения


Съвременната система на международни отношения има самостоятелна историческа характеристика. Тя функционира върху базата на основни механизми, структури и принципи, които са създавани в продължение на столетия и са дълбоко вкоренени в същността на...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международни Отношения (МИО) с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент