Преки чуждестранни инвестиции - същност, ползи и недостатъци


Описва същността, ползите и недостатъците на преките чуждестранни инвестиции и тяхното използване в България, ЕС и в световен мащаб...
 

Аутсорсинг и инсорсинг


Под понятието аутсорсинг (идва от английското outsourcing, което е съкращение от outside resource using) се разбира взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания, разполагаща с необходимите...
 

България в НАТО и ЕС – новите възможности пред външната политика


България винаги е разчитала на стратегическото си положение в Югоизточна Европа. За да се разкрият по-пълно възможностите пред външната политика на страната, с оглед на присъединяването й към Европейския съюз и НАТО...
 

Средства и форми на плащане


Средствата и формите за плащане в практиката - акредитив, менителница, запис на заповед и др....
 

Куба и Фидел Кастро


Развитието на обществата в Латинска Америка показва интересни идеи и тенденции, които обогатяват световния исторически опит. Прекъсването на естествения ход на развитието на континента от Испания, без да разберат, че срещат друга, уникална по мироглед...
 

Европейският съюз и Западните Балкани – отношенията на Съюза с Македония


В настоящата работа ще се опитаме да разгледаме и анализираме отношенията на Европейския съюз и страна от Западните Балкани в лицето на Бившата югославска република Македония. Ще се постараем да разгледаме част от динамиката на събитията...
 

Търговията на България с Белгия през периода 2005 -2009 г.


Материалът описва международните търговски отношения на България с Белгия в периода 2005-2009 година....
 

Дипломатически отношения на България с Монголия


Дипломатическите отношения между Република България и Монголия са установени на 22 април 1950 г...
 

Външна политика на Либия


Либийската Джамахирия: вътрешнополитическа еволюция и международни отношения. Свалянето на Кадафи и състоянието на страната след 2011г. Икономическо развитие на Либия през последните години...
 

Транснационални корпорации и "Coca-Cоla Company"


Същност на транснационалните корпорации. Произход на транснационалните корпорации. Мотиви за транснационализация на дейността на ТНК. Управление на транснационалните корпорации. Ролята на транснационалните компании...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Международни Отношения (МИО)
Курсови работи
от Неучащи
Ограничаване на резултатите