Казус по международен бизнес


Българската козметика има огромен потенциал за развитие както на нашия така и на чуждите пазари. За съжаление е трудно да се открие конкретна и детайлна информация за потенциала на този пазар. Умишлено или не, табу е да се видят цифри и факти за...
 

Кипърският конфликт - десетилетия без решение


Курсова работа разглеждаща кипърският конфликт от самото начало до настоящото му развитие....
 

Етиопска стокова борса


Собстевениците на членски места или членовете са длъжни да спазват правилата на борсата и така се запазва целостта на пазара на есх. членовете са отговорни за сделките, които провеждат чрез есх. есб предлага два вида членство...
 

Свободни безмитни зони

02 апр 2008
·
14
·
2,814
·
437
·
35

Като се вземе под внимание опитът на успелите предшественици изглежда, че перспективите за създаване на комплексна свободна зона в България са много добри. След като започне да действа, такава зона би създала работни места за десетки или стотици хиляди...
 

Международни стратегически съюзи


Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи; варианти на създаване и функциониране на международните стратегически съюзи – сливания, поглъщания, смесени фирми, консорциуми и др....
 

Военно-стратегически отношения по време на Студената война. Причини за началото на Студената война. Военно-стратегически политики и външнополитически доктрини


Курсовата работа е на едно добро ниво, но може да е необходима последваща обработка, в зависимост от нуждите на съответния потребител. Надявам се да е полезна....
 

Концесия на морските летища край Бургас и Варна


Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск...
 

Анализ на договор за сключена външнотърговска операция между контрагенти от различни държави

22 апр 2008
·
19
·
2,642
·
215
·
102
·
23

Същност на външнотърговския договор •мотиви и цели на операцията; •анализ на клаузите по договора; Предимства и недостатъци за контрагентите; Заключение Използвана литература Приложение •“Дългосрочно споразумение за доставка”
 

Политика на ЕС за опазване на околната среда

17 май 2008
·
10
·
1,033
·
303
·
20
·
1

Способността на държавите – членки на ЕС, за предприемане на колективни мерки се счита за особено важна. През 70-те години ЕС започва да играе голяма роля за предотвратянате на замърсяванията на западноевропейския регион.

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Международни Отношения (МИО) с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент