Свободни безмитни зони

02 апр 2008
·
14
·
2,814
·
443
·
231

Като се вземе под внимание опитът на успелите предшественици изглежда, че перспективите за създаване на комплексна свободна зона в България са много добри. След като започне да действа, такава зона би създала работни места за десетки или стотици хиляди...
 

Анализ на договор за сключена външнотърговска операция между контрагенти от различни държави

22 апр 2008
·
19
·
2,642
·
218
·
109

Същност на външнотърговския договор •мотиви и цели на операцията; •анализ на клаузите по договора; Предимства и недостатъци за контрагентите; Заключение Използвана литература Приложение •“Дългосрочно споразумение за доставка”
 

Политика на ЕС за опазване на околната среда

17 май 2008
·
10
·
1,033
·
303
·
122
·
1

Способността на държавите – членки на ЕС, за предприемане на колективни мерки се счита за особено важна. През 70-те години ЕС започва да играе голяма роля за предотвратянате на замърсяванията на западноевропейския регион.
 

Организация на ценообразуването по примера на фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД

12 окт 2008
·
13
·
1,472
·
104
·
74

Формирането на цените се налага в случаите, когато се предлага нов продукт или услуга, навлизане на нов пазар, изменения на иконимическите условия. Прилаганите в практиката и познатите от теорията методи на ценообразуване могат да се обобщят в четири...
 

Външноикономически връзки на Република България с Република Сърбия

13 яну 2009
·
12
·
988
·
134
·
107
·
1

Показателите, характеризиращи износа и вноса на стоки от и за република България, са изготвени въз основа на данни от Единния административен документ (ЕАД)...
 

European Climate Exchange


The European Climate Exchange (ECX) - Европейска борса за търговия с парникови газове (ЕБТПГ), управлява търговията и продуктовото развитие за въглеродни финансови инструменти, регистрирани за търговия ICE европейската фючърсна електронна платформа...
 

Концесия на морските летища край Бургас и Варна


Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск...
 

Икономическата теория на Адам Смит


Икономическата теория на Адам Смит. Живот, възгледи, индустриализация, човек-машина...
 

Кипърският конфликт - десетилетия без решение


Курсова работа разглеждаща кипърският конфликт от самото начало до настоящото му развитие....
 

Етиопска стокова борса


Собстевениците на членски места или членовете са длъжни да спазват правилата на борсата и така се запазва целостта на пазара на есх. членовете са отговорни за сделките, които провеждат чрез есх. есб предлага два вида членство...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Международни Отношения (МИО) с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент