"Актуални проблеми на институционализираните стокови пазари в контекста на присъединяването на България към ЕС"

09 дек 2007
·
113
·
15,496
·
541
·
297
·
1
·
1

"Актуални проблеми на институционализираните стокови пазари в контекста на присъединяването на България към ЕС" `- засяга материята на организация и фуннкциониране на организираните стокови пазари като стокови борси и тържища.
 

“Митнически контрол при превоз на стоки под покритието на карнет ТИР”

14 фев 2008
·
73
·
9,791
·
887
·
533
·
1

Прилагането на международните митнически регламентации разкрива възможността за въвеждане на редица митнически облекчения при движението на стоки, транспортни средства и пътници...
 

Органи на митническа администрация


При присъединяването на България към ЕС митническата администрация на страната започва да функционира като част от митническия съюз на ЕС...
 

ЕС - Русия (сътрудничество)


Съдърва информация, свързана с партньорство между Европейския съюз и Русия...
 

Външнотърговската политика на България в условията на глобална икономическа криза


За България, развитието на външната търговия е важно условие за ефективното развитие националната икономика в условията на глобална криза. Факторите, които оказват влияние върху международната търговия на всяка страна са политическата и икономическата...
 

Сравнителен анализ между ЕС и NAFTA


Една от специфичните особености на световното стопанство през втората половина на 20 век се явява интензивното развитие на международните икономически отношения. Настъпва разширяване и глобализация на икономическите отношения между отделните ...
 

Международни плащания

09 фев 2008
·
39
·
9,507
·
666
·
280
·
1

Известно е, че външнотърговските сделки се отличават със специфични проблеми. При тях са налице различия между правните, валутните и фискал-но-митническите режими в странатана куповача и продавача; услужнени са транспортните, застрахователните...
 

Конвенция ТИР

04 дек 2008
·
61
·
8,038
·
408
·
276

Конвенция ТИР е съставена в Женева на 14.11.1975г. В сила за България от 20.04.1978г. Конвенцията е с най – голямо практическо приложение в целия свят. Създава един общ международен митнически гаранционен документ, наречен карнета ТИР. ...
 

Девет стъпки към успешен проект

07 фев 2009
·
63
·
15,080
·
832

От 1 януари 2007 г. България вече е пълноправен член на Европейския съюз. В резултат на това България следва да усвои определени фондове, а именно структурните и Кохезионният фонд...
 

Материалът по Маркетинг за Държавен изпит

14 мар 2009
·
6
·
4,237
·
222

Тема №1 Преди фокусирането върху международния маркетинг І. Глобализацията – противоречия и конфликти Най-важните компоенти в стр-рата на ЕСИТ са: Капиталови пазари – интернац.ниво –конфликти на нац.пол-ки; П-ри на стоки и усл.- регионалво ниво-интегриран
1 2 3 4 5 » 6

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Международни Отношения (МИО) с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Международни Отношения (МИО)
Дипломни работи
Ограничаване на резултатите